ABOUT US

MetaMED การแพทย์ทางเลือกใหม่บนโลกเสมือนจริง
บนแพลตฟอร์มที่ย่อโลกแห่งการแพทย์ไว้ในมือคุณ

“หัวใจสำคัญของเราคือการยกระดับการบริการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้ และผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์”

จากปัญหามากมายในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะเวลา
การเดินทาง และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป การเข้ามาของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในปัจจุบัน METAMED จึงมองเห็นช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีและได้พัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มการให้บริการทางการแพทย์บนโลกเสมือนแห่งแรกในประเทศไทย…ที่พร้อมให้บริการทางด้านการแพทย์ที่ครอบคลุมตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนในโลกปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

สู่การเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์และสุขภาพระดับสากล
ที่พัฒนาผู้คนด้วยการเชื่อมโยงโลกเสมือนและโลกปัจจุบันเข้าด้วยกัน ก้าวสู่การเป็นผู้นำในวงการแพทย์ที่คนไข้นึกถึงเป็นที่แรก โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

#Online Medical
Hub Platform

MetaMED​ พัฒนา Platform
ที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย

บนพื้นที่ Metaverse ที่เชื่อมต่อการให้บริการในโลกเสมือนมาสู่การรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลจริง เราทลายข้อจำกัดทางการแพทย์ เช่น ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษา
การมีแพทย์ที่จำกัด ฯลฯ ช่วยจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาล ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลา และเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานได้
อย่างรวดเร็ว
เข้ามาแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประสบการณ์ใหม่ของผู้คนในการเข้า
รับบริการทางการแพทย์

MOVE LIFE BEYOND
MOVE LIFE BEYOND

#PROFESSIONAL TEAM

THANAPONG
SOMKIJRUNGROJ, M.D.

FOUNDER

MANCHIMA
MAKORNWATTANA, M.D.

MEDICAL DIRECTOR

PANTEERA
RUNGSIRIWITUN, M.D.

MEDICAL CONSULTANT

WAIWIT
SANGUANWONGWAN, M.D.

MEDICAL CONSULTANT

DR. RATTANAN
NANTIYAKUL

TECHNICAL DIRECTOR

MS. MASLIN
CHALERMPANICH

BUSINESS DEVELOPMENT
EXECUTIVE

PARTNERSHIP
BENEFITS

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ
Metamed Platform

รวมบริการเพื่อสุขภาพ
และความงาม แบบครบวงจร

สิทธิพิเศษด้านประกันภัย
สำหรับผู้ใช้บริการ MetaMED Platform

บริการเชื่อมต่อกับ Payment Gateway
ชั้นนำได้อย่างรวดเร็ว

ให้คำปรึกษาซักประวัติเบื้องต้น
ส่งและดูผลค่า Lab ต่างๆ
เช่น ค่าชีพจร การเต้นของหัวใจ
ค่า Oxygen ในเลือด ได้อย่างรวดเร็ว

บริหารจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาล
ได้อย่างเป็นระบบ
– ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
– ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

สามารถเข้าถึงคนไข้ได้ทุกที่
โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่
(ไม่จำเป็นต้องมีคลีนิคเป็นของตัวเอง)
โดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ABOUT US

MetaMED การแพทย์ทางเลือกใหม่บนโลกเสมือนจริง
บนแพลตฟอร์มที่ย่อโลกแห่งการแพทย์ไว้ในมือคุณ

“หัวใจสำคัญของเราคือการยกระดับการบริการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้ และผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์”

จากปัญหามากมายในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะเวลา
การเดินทาง และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป การเข้ามาของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในปัจจุบัน METAMED จึงมองเห็นช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีและได้พัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มการให้บริการทางการแพทย์บนโลกเสมือนแห่งแรกในประเทศไทย…ที่พร้อมให้บริการทางด้านการแพทย์ที่ครอบคลุมตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนในโลกปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

สู่การเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์และสุขภาพระดับสากล
ที่พัฒนาผู้คนด้วยการเชื่อมโยงโลกเสมือนและโลกปัจจุบันเข้าด้วยกัน ก้าวสู่การเป็นผู้นำในวงการแพทย์ที่คนไข้นึกถึงเป็นที่แรก โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

#Online Medical
Hub Platform

MetaMED​ พัฒนา Platform
ที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย

บนพื้นที่ Metaverse ที่เชื่อมต่อการให้บริการในโลกเสมือนมาสู่การรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลจริง เราทลายข้อจำกัดทางการแพทย์ เช่น ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษา
การมีแพทย์ที่จำกัด ฯลฯ ช่วยจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาล ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลา และเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานได้
อย่างรวดเร็ว
เข้ามาแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประสบการณ์ใหม่ของผู้คนในการเข้า
รับบริการทางการแพทย์

MOVE LIFE BEYOND
MOVE LIFE BEYOND

#PROFESSIONAL TEAM

THANAPONG
SOMKIJRUNGROJ, M.D.

FOUNDER

MANCHIMA
MAKORNWATTANA, M.D.

MEDICAL DIRECTOR

PANTEERA
RUNGSIRIWITUN, M.D.

MEDICAL CONSULTANT

WAIWIT
SANGUANWONGWAN, M.D.

MEDICAL CONSULTANT

DR. RATTANAN
NANTIYAKUL

TECHNICAL DIRECTOR

MS. MASLIN
CHALERMPANICH

BUSINESS DEVELOPMENT
EXECUTIVE

PARTNERSHIP
BENEFITS

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ Metamed Platform

รวมบริการเพื่อสุขภาพ
และความงาม แบบครบวงจร

สิทธิพิเศษด้านประกันภัย
สำหรับผู้ใช้บริการ MetaMED Platform

บริการเชื่อมต่อกับ Payment Gateway
ชั้นนำได้อย่างรวดเร็ว

ให้คำปรึกษาซักประวัติเบื้องต้น
ส่งและดูผลค่า Lab ต่างๆ
เช่น ค่าชีพจร การเต้นของหัวใจ
ค่า Oxygen ในเลือด ได้อย่างรวดเร็ว

บริหารจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาล
ได้อย่างเป็นระบบ
– ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
– ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

สามารถเข้าถึงคนไข้ได้ทุกที่
โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ (ไม่จำเป็นต้องมีคลีนิคเป็นของตัวเอง) โดยได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม

ABOUT US

MetaMED การแพทย์ทางเลือกใหม่บนโลกเสมือนจริง บนแพลตฟอร์มที่ย่อโลกแห่งการแพทย์ไว้ในมือคุณ

“หัวใจสำคัญของเราคือการยกระดับการบริการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้ และผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์”

จากปัญหามากมายในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะเวลา การเดินทาง และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป การเข้ามาของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในปัจจุบัน METAMED จึงมองเห็นช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีและได้พัฒนาไปสู่แพลตฟอร์มการให้บริการทางการแพทย์บนโลกเสมือนแห่งแรกในประเทศไทย…ที่พร้อมให้บริการทางด้านการแพทย์ที่ครอบคลุมตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนในโลกปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

สู่การเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์และสุขภาพระดับสากล ที่พัฒนาผู้คนด้วยการเชื่อมโยงโลกเสมือนและโลกปัจจุบันเข้าด้วยกัน ก้าวสู่การเป็นผู้นำในวงการแพทย์ที่คนไข้นึกถึงเป็นที่แรก โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

#Online Medical
Hub Platform

MetaMED​ พัฒนา Platform
ที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย

บนพื้นที่ Metaverse ที่เชื่อมต่อการให้บริการในโลกเสมือนมาสู่การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจริง เราทลายข้อจำกัดทางการแพทย์ เช่น ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาการมีแพทย์ที่จำกัด ฯลฯ ช่วยจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาล ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลา และเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานได้
อย่างรวดเร็วเข้ามาแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประสบการณ์ใหม่ของผู้คนในการเข้ารับบริการทางการแพทย์

MOVE LIFE BEYOND
MOVE LIFE BEYOND

#PROFESSIONAL TEAM

THANAPONG
SOMKIJRUNGROJ, M.D.

FOUNDER

MANCHIMA
MAKORNWATTANA, M.D.

MEDICAL DIRECTOR

PANTEERA
RUNGSIRIWITUN, M.D.

MEDICAL CONSULTANT

WAIWIT
SANGUANWONGWAN, M.D.

MEDICAL CONSULTANT

DR. RATTANAN
NANTIYAKUL

TECHNICAL DIRECTOR

MS. MASLIN
CHALERMPANICH

BUSINESS DEVELOPMENT
EXECUTIVE

PARTNERSHIP
BENEFITS

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ
Metamed Platform

รวมบริการเพื่อสุขภาพ
และความงาม แบบครบวงจร

สิทธิพิเศษด้านประกันภัย
สำหรับผู้ใช้บริการ MetaMED Platform

บริการเชื่อมต่อกับ Payment Gateway
ชั้นนำได้อย่างรวดเร็ว

ให้คำปรึกษาซักประวัติเบื้องต้น
ส่งและดูผลค่า Lab ต่างๆ
เช่น ค่าชีพจร การเต้นของหัวใจ
ค่า Oxygen ในเลือด ได้อย่างรวดเร็ว

บริหารจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาล
ได้อย่างเป็นระบบ
– ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
– ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

สามารถเข้าถึงคนไข้ได้ทุกที่
โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ (ไม่จำเป็นต้องมีคลีนิคเป็นของตัวเอง) โดยได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม