MetaMED อนาคตของธุรกิจการแพทย์ จบครบ!!ทั้งสุขภาพกายและใจ บนโลกเสมือน Metaverse

MetaMED ที่ไม่ใช่เป็นแค่โรงพยาบาล บนโลกเสมือนจริง “ Metaverse ” แต่เป็น Platform ที่ให้บริการด้านการแพทย์ ที่ครบวงจร และพร้อมผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค หรือ Thailand Medical Hub ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ให้เป็นจริง บนโลก Metaverse

และแน่นอนว่างธุรกิจการแพทย์ก็กำลังปรับตัวมาทำบริการเช่นนั้นเหมือนกัน ปัจจุบัน โรงพยาบาลต่างๆก็เริ่มสร้างแอปพลิเคชันไว้ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านการแชทหรือโทรหรืออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แต่ MetaMED ที่เป็นศูนย์การแพทย์บนโลกเสมือนจริงหรือโลก Metaverse แห่งแรกในประเทศไทย สามารถทำได้มากกว่าในหลายๆด้าน ปกติแล้วแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ทั่วไป จะทำได้เพียงปรึกษาเบื้องต้นเท่านั้น แต่ MetaMED เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทำการรักษาวินิจฉัยโรคได้จริง บนโลกเสมือน โดยใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาสนับสนุนทางการแพทย์บนโลกเสมือนจริง Metaverse ซึ่งมีรูปแบบการแสดงผลจำลอง 3 มิติ ทำให้มีมุมมองการดูที่หลากหลาย ชัดเจน และระบุตำแหน่งของ อวัยวะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้เหมือนมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจริงๆ

. MetaMED ถึงจะเป็นศูนย์การแพทย์บนโลกเสมือน แต่ก็มีบริการทางการแพทย์ที่จบครบ!!ทั้งสุขภาพกายและใจ อย่างโรคออฟฟิศซินโดรมที่เป็นโรคทางกาย โรคซึมเศร้าที่เป็นโรคทางจิตเวช ของ Generation ใหม่ๆ ที่ไม่ค่อยอยากจะไปปรึกษาแพทย์กันสักเท่าไรเนื่องจากเหตุผลหลายๆอย่าง MetaMED เองก็ได้เห็นถึงความสำคัญตรงนั้นและได้นำมาพัฒนาแพลตฟอร์มของ MetaMED ศูนย์การแพทย์บนโลกเสมือน เช่น ผู้ใช้บริการหรือผู้ป่วยที่มาปรึกษาเรื่องโรคซึมเศร้า ที่กลัว ไม่กล้าที่จะมาปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาล ทาง MetaMED ได้เห็นถึงปัญหาและนำมาปรับใช้กับแพลตฟอร์ม คือ ผู้ป่วยทางโรคซึมเศร้า จะสามารถใช้อวตาร ที่ปกปิดตัวตนของเราไม่ให้แพทย์รู้ได้ (แต่ยังต้องเปิดเผยบางอย่างอยู่ เช่น ชื่อ-สกุล เพื่อทางการแพทย์) และสามารถทำการรักษาที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาลเลย หรือ โรคออฟฟิศซินโดรม เองก็สามารถรับการวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) แล้วก็สามารถไปรับการรักษาบำบัดหรือรับยาจาก Partner ของ MetaMED ได้ตามสถานที่ใกล้บ้าน

MetaMED ศูนย์การแพทย์บนโลกเสมือนแห่งแรกของประเทศไทย ที่พร้อมจะพลักดันอนาคตของธุรกิจการแพทย์ ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น ใครที่รอใช้บริการอยู่อดใจรออีกนิด เมื่อเปิดบริการเต็มรูปแบบ MetaMED จะแจ้งให้ทุกคนทราบอย่างแน่นอน แล้วมารวมมือพลักดันวงการแพทย์ไทย ไปด้วยกันนะ